» » Сӯгномаи устод Боғшоҳ Лашкарбеков
Информация к новости
  • Просмотров: 7047
  • Автор: РОО НУР
  • Дата: 02-2014
02-2014

Сӯгномаи устод Боғшоҳ Лашкарбеков

Категория: Персоны

Сӯгномаи устод Боғшоҳ Лашкарбеков
Рузи якшанбе, 2 феврали соли 2014, устод Богшо Лашкарбеков – эроншиноси номиву пажухишгари забонхои эронии шарки – чон ба чонофарин супурду моро дар суги худ нишонд.

Устод Богшо Лашкарбеков 66 сол пеш аз ин дар хамин руз, яъне 2 феврали соли 1948 дар дехаи Зугванд, аз рустохои Вахон, дида ба чахон кушода буд. Он руз ки у зода шуд, падараш аз чахон даргузашт, аз ин ру ба ёди падараш уро Богшо номиданд. Вай пас аз омузиш дар дабистони зодгохаш соли 1964 шахри Душанбе рафт ва донишчуи бахши забони фаронсавии Донишкадаи забонхои хоричии Донишгохи омузгории Точикистон шуд ва онро дар соли 1969 бо дарёфти донишномаи омузгори забони фаронса ба поён бурд. Дар соли 1973 донишчуи дуктуро дар Пажухишкадаи забоншиносии Фархангистони улуми Иттиходи Шурави дар Ленинград шуд ва онро дар соли 1977 бо дифоъ аз рисолаи номзадии улуми забоншиноси ба поён расонд.

хамон сол у корманди илмии Бахши забонъои помири дар Фархангистони улуми Точикистон шуд ва чустори пажухишашро дар заминаи забонхои эронии шарки, ба вижа забонхои помири, ториху фарханги мардумони эронитабор ва равоншиносии забон идома дод. У хамчунин дар тахия ва тадвини Донишномаи шуравии точик ширкат мекард то ин ки дар соли 1986 барои мутарчим? ба Донишгохи пизишкии Кобул даъват шуд. Пас аз бозгашт аз Афгонистон дар соли 1988 то соли 1993 дабири илмии Пажухишгохи забону адабиёти Фархангистони улуми Точикистон буд. Аммо он сол дар паи чанги тахмили Русия рафт ва чанд гохе корманди Бахши фархангии Сафорати Эрон дар Маскав буд то ин ки дар соли 1995 донишёри Бахши забонхои шарки дар Донишгохи улуми инсонии Русия шуд. Аз соли 2001 то даргузашташ корманди аршади илмии Бахши забонхои хиндуэрони дар Пажухишгохи забоншиносии Фархангистони улуми Русия буд ва рисолаи дуктурияшро дар заминаи ториху забоншиносии ичтимоъи ва кавмиву фархангии забони вахони омода мекард. харчанд ачал уро мачол надод ки ин рисолаашро ба поён расонад, вале устод тавонист чандин шогирдро парвариш дихад ва умедворем ки онхо рохи устодашонро пай хоханд гирифт ва корашро ба поён хоханд расонд. Аз мучимтарин чустору пажухишхои устод "Феълхои вахони дар гузори торих”, "Забони вахон?”, "Бозмондахои бовархои бостони дар чойномхои Вахон”, "Чусторе дар ториху забоншиносии кавмии мардумони эронизабони Помиру хиндукуши Шарки”, "Асару таъсири равандхои торихии мухочират ва чахонисози бар сарнавишти мардумони Помир ва забонхои помири” хастанд. Шодравон устод Лашкарбеков забонхои вахони, шугни, порси, руси ва фаронсаро бисёр хуб медонист ва аз миёни гуишварони ин забонхо дустони бисёре дошт.

Хамзамон бо донишвариву забонпажухи, устод Богшо? Лашкарбеков аз соли 1998 то даргузашташ рахбари созмони "Нур” низ буд ки яке аз кушотарин созмонхои ичтимоъии мухочирони точик дар Маскав ва посдору густарандаи хунару фарханги точикон дар Русия аст. Дастандаркорону дастпарварони ин созмон дар бисёре аз чамоишхои илмиву фарханги ва чашнворахои шахриву кишвари аз Точикистон намояндаги кардаву бо донишу хунари худ точиконро обруманд кардаанд. Ин созмон дар нигахдории худшиносии милливу мазхабии мухочирони точик накше мухим дорад.

Устод Богшо Лашкарбеков марде бисёр хушрафтору некпиндору ширингуфтор буд. Механдкстиву мардумнавози ва хоксориву мехрубонии у дар миёни ошнову бегона забонзад аст.

Даргузашташро бар хонаводаву хешу табору дустону хамкорону шогирдонаш таслият мегуям ва аз Худованд барои хама сугдоронаш шикебоиву бурдбори хохонам. Худованд биёмурзадаш ва дар бихишт чояш дихад. Равонаш шод бод!

Умед Чайхони

________________
 
Кьсса ць марди Бадахшоньн ханьм,
Олимь диндор, хушрафторьн ханьм.
Туьт устод доим дьм спо халк мьлунг нишон,
Яв баф гапьт яв дилсузи, баф пзыви ханьм.
Вудг руз руй чьон кьли баф кьсса тиньн,
Илмдори рохи Мавло хушахлок тав ханьм.
Дь чахон дар чустучухи хь халгьт яв зикьт ту,
во дарег дунье, устод эчоди нотамоми ханьм.
Нив факат споцьн дуои хайр ць чоньн азиз,
баф вьдьк боги шохона бихишт насиб ханьм

Зарифмохи Мамадхакими.
8 02 2014.
________________

 
Nogu?mon wudgem ke?s?hen, ce lup-en yi badh xabar
Spo jonon-e? x?etki safar, rex?ki X?ik zik-en sarwar

Unbelievably, I heard a very shocking news today,
On his (eternal) journey is our most beloved, the Head/Chief of the Wakhi language, (who) has left (us here).

Xatet gar Xetk taw kuch, dem tirichi?h sakbi-yor
Ti baf guftor et kirdor, w?rexki misl-e qamar

Your enlightening words and deeds has, however, left for us like the moonlight (in darkness).

Zik et farhang-e dem kasp, ti yarki mu?rdu?mer dogh
Boghshoh! Tu Shoh-e yem bogh, were?htep nung ti‘n da sar

In linguistic and cultural studies, your professional contributions have inspired the community;
O Boghsoh! You are the King of this garden (of professionalism and community mobilization),
and your name would always rest on the top (historically).

X? m?rd?m et basharer, x?? donish dhetet p?ndor
Salom ta’r ilm-e stior, were?ht pidhing ti gowhar

To your community and for humans (rights), your gifted (the pearl of your knowledge;
Salute to you, o’ star of knowledge;  your essence/spirit (of contributions) will continue glowing. 

Alh-e ilm carte?h tirin, s?k ti tahqiq-e meydon
Kertet ghafch chiz dem ayon, mindori?h carene?h yawish tar

Proud of you are the intellectuals and knowledge-seekers for your meadow (field) of research;
Many facets in the field you exposed/discovered, and they acknowledge your (great) contributions.

Winyot rang tawi wind, ceyev wezd dem spo watan
Tu ya ilm ti zib et tan, ti johar lal-e ya ?ar

Seeing (and meeting) you was just like a dream, when you came to our homeland;
Your personality was dressed with knowledge, your essence was like ruby.

D?nyowe? ki xalg-e yit, chire? ko xalg  yan skem thit
Sh?m ??dar harjaye?h ?hit, neye? cart hechkuyer shar

If the world swallows people, why do they yearn for it?
The dragon of death treads everywhere, not sparing anyone

Nasib ta’r bogh-e bihisht, sarb?land cherm tu ta bar
Carte?h du’o M?sofir, tu got harwaxt ya samar

May you enter the gate of heaven, may you live in the promised garden;
May you always reap the fruits of your work, Musofir (the voyager of this world) prays for you (earnestly).

Ce? Fazal Amin Beg Mu?sofir en (February 2, 2014, Gilgit)
 
 
________________
Дар сўгвории Бо?шо Лашкарбеков

Ба рост?, аз гузашти хокииён андаке беш мутаассир намешавам. Кўхе, ки ба зарби бод э?соси мутааллимхотир? намекунад, барои ман ?ам ма?ви зо?ир? ва?меву са?ме пеш намеорад. Хосса, ма?бубул?улубоне чун Бо?шои Лашкарбек агар амонати хокиро бехиёнат супурдаву амонати осмониро даршакли пухтаву комилшуда баргардонда, дар замини дил?ои ?а?ониён тухмимеваи му?аббатро кошта бошад, чаро бояд аз канда шудани риштаи умри ў ва ў?вори?о сиришк рехту андў?гин шуд?! Аммо, боз ?ам дар мавриди Бо?шо ?ойи сари ангушти надомат хоидан аст, чаро ки фатилаи чаро?и ў, ки рав?ан аз хок мекашид, чандин да?солаи дигар мебоист намунаи равшандимо?иву равшанрой? барои дигарон мешуд. ?арчанд ?азои мубрам амри му?кам аст,дар ?оле, ки ке?у ме? ниёзманди фикри са?е?у андешаи мале?и Бо?шо буданд, саволи «чаро ма?з ў?» муддатулмадид хаёли моро банд хо?ад кард…

?ўёи комил аст агар марди суфитабъ,
Инсон чу Бо?шо, ба ?а?, дар хаёли ўст.
Рўзе, ки боди марги фа?о шохи ў шикаст,
Бешак, ки бо?и хулд макони ни?оли ўст.
__________
Ху одам ?адрэйам
Тут ми дунёнд цировъ вуд фукатъард,
Охират ?а:т ту цировъ нур пидъинен.
Некдиленен йэ кор ?а:т дўнд хуш:
Бо?и фирдавс ту ма?ўм въадъ въинен.
Одаминзодта йодъдат тизд, ўн,
Дисга ?онун, фукам тобеъ дирд.
Йодъд ?азор сол ту рангтир йивъ, ат -
Дъен ту гирдакта ?азор соло гирд.
Зиндайенен ху навъ фа:мт мурдъа:,
Дис талотумта насўд въеф ?а:т ?а:м.
Дуст ас мэ?р, йу духъман ба ?асад -
Дъента дўнд?а:т ху ка:л фук турд ха:м.
Эй виродар, ху одам ?адрам,
Нист арзихъ малола:м йичэ зордъ.
Фар? чиз, нур видо хъумне, ма:ш
О?ибат ас йэ сирот въеден пордъ.

?оким ?аландаров – Душанбе, 02.02.2014
________________

Марсия ба марги устод Бо?шо Лашкарбеков

Равшан набувад илм, агар нест муаллим ,
Зебо набувад ?илм, агар нест муаллим ,
Бигрифта магар абри сия?, ахтари илме
Бигриста магар шамсу ?амар нест муаллим,
Ашке, ки чу хун дар дили со?ибдили мо буд,
Захме ба ?игар бин, ки ба да?р нест муаллим.
Зулмат ва ?ам акнун ?увайдои ?амоат,
Аз мо, ки рабурд нури басар нестмуаллим .
Моро, ки бас анду? ба дилу нола ба ?он аст,
Зеро, ки ба мо бори дигар нест муаллим .
Гар мавти яке олими илм нимаи хал? аст,
Шуд ?омасия? а?ли башар, нест муаллим .
?ойяш ба дуо гуфт Саъдоншо? ?амаро нур,
Гарчи, ки кунунам ба назар нест муаллим.

Саъдоншо?и Улфат?.
02.02.14.
________________
Бадахшон боз як фарзанди фарзони худро ба ро?и охираш гусел намуд . Шахсе,ки дар ?ама ?о аламбардори нангу номуси миллати то?ик ва Ватанашон буданд. Мар?ум устод Бо?шо Лашкарбеков дар рушду нумуъ ва ба?оии забон?ои помири,кор?ои зиёди тад?и?от?- илмиро дар тули ?аёти бобаракаташон ан?ом дода,хизмат?ои арзандае намуданд. Ёдашон ба хайр бод.Худованди Бузург ?ойашонро дар ?аннат кунад. Омин!
 
(Ба хотири устоди зиндаёд мебахшам)
Бадахшон аз ?ами ту пуралам шуд,
А?аб, як олиме, кам аз А?ам шуд.
Бирафт як олиме к-аз нури илмаш,
Ба дил?о маърифа ?ар ла?за зам шуд.
Забони модариашро сафо дод,
Забони дигаронро ?оми ?ам шуд.
Ба дил?о шамъи мани барфурузонд,
?амоли ?илмро лав?у ?алам шуд.
?ам ? номусбардори Ватан буд,
Ба ?ар ма?лис Ватанро чун алам шуд.
Ба ?ам пайвандгари хал?и ?а?он буд,
Ба ва?ти рафтанаш ?ар дида нам шуд.
Даре?о,марди ро? тарки ?а?он кард ,
Дили мо пур зи дарду о?ву ?ам шуд.
Ни?оли ?омати фарзанд?ояш,
Ба бо?и зиндаги ин ла?за хам шуд.
?ама дил?о зи ?ам пурхун шуд имруз,
?ама ?он?о зи сузаш пуралам шуд.
Чи гуям ин ?а?они бевафоро,
Зи дасташ ?они дигар дар адам шуд.
Дуо хонем,р??и покат ,эй мард,
Ба ?а? пайваста, дур аз бешу кам шуд.
 
Абдулкарим Рустамбеков
5.02.2014
________________
 
Dr. Boghshoh Lashkarbekov, renowned linguist, anthropologist, has passed away in Moscow 

ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА УЗБЕКОВ, УЗБЕКИСТАНЦЕВ ПО ПОВОДУ БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЫ ЛАШКАРБЕКОВА Б.Б.
 
В Москве скончался председатель РОО «Нур» Богшо Лашкарбеков
 
Б. ЛАШКАРБЕКОВ ВНЕС ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ЖИЗНЬ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ В РФ
 
На смерть нашего дорогого товарища и коллеги Богшо Лашкарбекова
 
В Москве простятся с Богшо Лашкарбеком
 
Богшо Лашкарбеков внес весомый вклад в общественно-културной жизни таджикистанцев в России
 
В Москве состоится траурный митинг в память Богшо Лашкарбека
 
?анозаи Бо?шо? Лашкарбеков ба зодго?аш мунта?ил шуд
 
Ёдномаи к?то?и Сафар Абдулло? дар бораи Бо?шо?и Лашкарбек

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
Добавить последние буквы www.pamirian.
Ответ:*